A tanulók tanulmányi eredményeinek nyomon követése

A volt tanítványok 8. évfolyamon elért eredményei tantárgyanként

Tanév

osztály

Magyar nyelv

Magyar irodalom

Történelem

Német

Matematika

Biológia-egészségtan

Földrajz

fizika

kémia

informatika

ének-zene

rajz

technika

testnevelés

oszt. átlag

2010/11.

8.

2,9

2,9

2,9

3,1

3,0

2,7

2,5

2,6

2,9

3,4

4,3

4,6

4,6

3,9

3,33

2011/12.

8.

2,5

2,6

2,6

3,7

2,4

2,5

2,6

2,2

2,2

3,5

3,6

4,8

3,8

3,8

3,06

2012/13.

8.

2,7

2,6

2,6

3,4

2,9

2,1

2,5

2,1

2,7

3,3

4,5

4,4

4,2

3,7

3,12

2013/14.

8.

2,7

2,5

3,0

2,5

2,7

2,1

2,4

2,6

2,5

3,3

4,9

4,6

4,6

4,4

3,20

2014/15.

8.

2,6

2,7

2,7

2,6

2,8

2,7

2,6

2,4

2,9

3,1

4,6

4,6

4,1

2,7

3,08

2015/16.

8.

3,0

2,7

2,9

2,6

2,6

2,8

2,9

2,6

2,4

3,6

4,4

4,2

4,2

4,1

3,21